1. USLOVI KORIŠĆENJA

Poslednji put ažurirano: 30.04.2023.

Molimo Vas da pažljivo pročitate ove Uslove Korišćenja („USLOVI KORIŠĆENJA“) pre nego što koristite Web sajt PitajRobota.com ili Android aplikaciju Pitaj Robota (u daljem tekstu: „Usluga“) koju nudi kompanija JOS Trade doo, goIT ogranak („mi“, „nas“, „naš“).


1.1 Licenca

Podložno vašem poštovanju ovih Uslova, JOS Trade doo vam dodeljuje ograničenu, neekskluzivnu, neprenosivu, nesublicencirajuću licencu za preuzimanje, instalaciju i korišćenje aplikacije Pitaj Robota i web sajta PitajRobota.com, isključivo u lične, nekomercijalne svrhe.

 

1.2. Ograničenja

Slažete se da nećete, niti ćete dozvoliti trećoj strani da:

  • kopira, menja ili stvara izvedene radove na osnovu Usluge;
  • iznajmljuje, izdaje, pozajmljuje, prodaje, dodeljuje, distribuira ili na drugi način prenosi bilo koja prava u vezi sa Uslugom;
  • vrši inženjering unazad, rastavlja, dekompilira ili na drugi način pokušava da izvede izvorni kod ili osnovne ideje ili algoritme bilo kog dela Usluge;
  • koristi Uslugu u bilo koje nezakonite ili neovlašćene svrhe, ili na bilo koji način koji krši ove Uslove.

1.3. Pretplata i plaćanje

Pitaj Robota Android Aplikacija i web sajt PitajRobota.com, osim besplatne, nude i PREMIUM verziju Usluge dostupnu za kupovinu. Premium verzija se naplaćuje na osnovu pretplate.

1.3.1 Android Aplikacija

Naplata se vrši preko platforme Google Play Store

Naplata će se vršiti unapred u ponavljajućim i periodičnim intervalima („Ciklus naplate“). Ciklusi naplate su postavljeni na mesečnoj, polugodišnjoj, ili godišnjoj osnovi, u zavisnosti od vrste pretplatničkog plana koji odaberete prilikom kupovine Pretplate.

Na kraju svakog ciklusa naplate, vaša Pretplata će se automatski obnoviti pod istim uslovima, osim ako je ne otkažete ili ako je JOS Trade doo ne otkaže. Svoju Pretplatu možete otkazati putem podešavanja naloga na Google Play Store.

1.3.2 Web sajt PitajRobota.com

Naplata se vrši preko web sajta naše firme – webshop.goit.rs – po jasnim instrukcijama tokom registracije naloga i započetom postupku kupovine pretplate, kao i u pratećim e-mail porukama.

Naplata će se vršiti unapred i Usluga postaje aktivna nakon evidentirane uplate, najkasnije u roku od 24h od momenta plaćanja. Trenutno je moguće kupiti pretplatu na korišćenje usluge PitajRobota.com PREMIUM za period od jednog meseca, pola godinu i godinu dana.

Nekoliko dana pred istek usluge, kupac će dobiti email obaveštenje sa novim linkom za plaćanje usluge na web sajtu webshop.goit.rs. 


1.4. Povraćaj novca

Osim kada je to zahtevano zakonom, plaćene naknade za Pretplatu se ne vraćaju.

 

1.5. Promene u Usluzi

Zadržavamo pravo da izmenimo ili obustavimo, privremeno ili trajno, Uslugu (ili bilo koji njen deo) bez prethodne najave.

 

1.6.Promene uslova korišćenja

Zadržavamo pravo, prema vlastitom nahođenju, da izmenimo ili zamenimo ove Uslove korišćenja u bilo koje vreme. Ukoliko je izmena značajna, uložićemo razumne napore da pružimo najmanje 30 dana obaveštenja pre nego što novi uslovi stupe na snagu. Šta predstavlja značajnu promenu biće odlučeno prema našem sopstvenom nahođenju.

Nastavkom pristupa ili korišćenja naše Usluge nakon što te izmene stupe na snagu, slažete se da budete obavezani revidiranim uslovima. Ako se ne slažete sa novim uslovima, u celini ili delimično, molimo vas da prestanete koristiti Uslugu.

 

1.7 Raskid

Možemo prekinuti ili suspendovati vaš pristup Usluzi odmah, bez prethodne najave ili odgovornosti, iz bilo kog razloga, uključujući, bez ograničenja, ako prekršite Uslove.

Nakon raskida, vaše pravo da koristite Uslugu će odmah prestati. Ako želite da prekinete svoj nalog, možete jednostavno prestati koristiti Uslugu, i/ili otkazati pretplatu putem Google Play Store.

 

1.8 Važeći zakon

Ovi Uslovi će biti uređeni i tumačeni u skladu sa zakonima Republike Srbije, bez obzira na njegove odredbe o sukobu zakona.

 

1.9 Ograničenje odgovornosti

U nijednom slučaju JOS Trade doo, niti njegovi direktori, zaposleni, partneri, agenti, dobavljači ili saradnici, neće biti odgovorni za bilo kakve indirektne, slučajne, posebne, posledične ili kaznene štete, uključujući bez ograničenja, gubitak profita, podataka, upotrebe, dobre volje ili drugih nematerijalnih gubitaka, koji proizlaze iz:

  • vašeg pristupa ili korišćenja ili nemogućnosti pristupa ili korišćenja Usluge;
  • bilo kog ponašanja ili sadržaja treće strane u Usluzi;
  • bilo kog sadržaja dobijenog iz Usluge;
  • neovlašćenog pristupa, korišćenja ili izmene vaših prenosa ili sadržaja, bilo na osnovu garancije, ugovora, dela (uključujući nemar) ili bilo koje druge pravne teorije, bez obzira na to da li smo obavešteni o mogućnosti takve štete, čak i ako je utvrđeno da je lek naveden u ovom dokumentu propao u svojoj osnovnoj svrsi.

2. KONTAKT

Ako imate bilo kakvih pitanja u vezi sa ovim Uslovima korišćenja, možete nas kontaktirati putem e-maila na [email protected] ili poštom na:

JOS Trade doo (goIT ogranak), Trg Cara Jovana Nenada 15/6, 24000 Subotica, Srbija